‘TA Luft’-conforme pompen

Van bijzonder betekenis voor de menselijke gezondheid zijn de emissies van stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarbij moet met name gedacht worden aan stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij deze werking hebben. De ‘TA Luft’ is een geïntegreerd Duits regelgevingskader, dat bindende technische eisen voor de vermindering van emissies van schadelijke stoffen in de lucht specificeert voor aan vergunningen gebonden installaties conform de 4e Bundesimmissionsschutzverordnung (Duitse Bondsverordening inzake emissienormen). De stand der techniek voor meer dan 50.000 installaties in heel Duitsland wordt hiermee bepaald.

In de ‘TA Luft’ worden meerdere regelingen uit het EU-recht geïmplementeerd in het Duitse nationale recht. Dit betreft talrijke voorzorgsmaatregelen, die zijn opgenomen in uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie bij conclusies omtrent de best beschikbare technieken (BBT-conclusies).

De geldende ‘TA Luft’ stamt uit 2002. Sindsdien zijn de technische mogelijkheden en de wettelijke eisen aan de immissiebescherming, onder andere op basis van de RIE-richtlijn (EU-Richtlijn Industriële Emissies), duidelijk verder ontwikkeld. Om beter te voldoen aan een consistent, eenvoudiger en eenduidiger ten uitvoer te leggen en rechtszekerder beheersvoorschrift is de aanpassing van de ‘TA Luft’ aan de Europeesrechtelijke richtlijnen noodzakelijk.

Het Duitse Ministerie van Milieuzaken heeft daarom in juli 2018 een ontwerp voorbereid voor een aangepaste ‘TA Luft’. De nieuwe eisen in nummer 5.2.6 voor gasvormige emissies bij het verwerken, transporteren, omvullen en opslaan van vloeibare stoffen worden aangepast aan de nieuwe normen.

Voor transport bestemde giftige vloeistoffen mogen conform ‘TA Luft’, paragraaf 5.2.6.1 alleen gebruik maken van technisch dichte pompen zoals pompen met ingekapselde rotor, pompen met magneetkoppeling, pompen met meervoudige schuifringpakking en ontvangst- of buffermedium, pompen met meervoudige schuifringpakking en drooglopende dichting aan de atmosfeerzijde, membraanpompen of vouwbalgpompen.

IWAKI biedt voor de wettelijk vereiste hantering van giftige en zeer giftige stoffen conform ‘TA Luft’ een grote keuze aan hermetisch dichte pompen in diverse combinaties van materialen en vermogens (Magnetisch aangedreven circulatiepompen, Doseerpompen, Vouwbalgpompen,Membraanpompen, Dubbelmembraanpompen).

Pumps & Valves
 
12.02. - 13.02.2020
Hal: 6 Stand: 23
Dortmund, Duitsland

Gratis kaartje

  • Categorie:
  • Flow/Passage l/min (50Hz)