‘TA Luft’-conforme pompen

Van bijzonder betekenis voor de menselijke gezondheid zijn de emissies van stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarbij moet met name gedacht worden aan stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij deze werking hebben. De ‘TA Luft’ is een geïntegreerd Duits regelgevingskader, dat bindende technische eisen voor de vermindering van emissies van schadelijke stoffen in de lucht specificeert voor aan vergunningen gebonden installaties conform de 4e Bundesimmissionsschutzverordnung (Duitse Bondsverordening inzake emissienormen). De stand der techniek voor meer dan 50.000 installaties in heel Duitsland wordt hiermee bepaald.

Lees meer...

News

  • 2019-03-12 09:00:00

    ‘TA Luft’-conforme pompen

    Van bijzonder betekenis voor de menselijke gezondheid zijn de emissies van stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarbij moet met name gedacht worden aan stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij deze werking hebben. De ‘TA Luft’ is een geïntegreerd Duits regelgevingskader, dat bindende technische eisen voor de vermindering van emissies van schadelijke stoffen in de lucht specificeert voor aan vergunningen gebonden installaties conform de 4e Bundesimmissionsschutzverordnung (Duitse Bondsverordening inzake emissienormen). De stand der techniek voor meer dan 50.000 installaties in heel Duitsland wordt hiermee bepaald.

    Lees meer...