Welkom bij IWAKI EUROPE

IWAKI pompen zijn te vinden in vele toepassingen en productieprocessen in bijna alle industrie takken. De betrouwbaarheid heeft zichzelf dan ook bewezen in vele toepassingen.

Assortiment


Assortimentslijst

News

  • 2019-03-12 09:00:00

    ‘TA Luft’-conforme pompen

    Van bijzonder betekenis voor de menselijke gezondheid zijn de emissies van stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarbij moet met name gedacht worden aan stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij deze werking hebben. De ‘TA Luft’ is een geïntegreerd Duits regelgevingskader, dat bindende technische eisen voor de vermindering van emissies van schadelijke stoffen in de lucht specificeert voor aan vergunningen gebonden installaties conform de 4e Bundesimmissionsschutzverordnung (Duitse Bondsverordening inzake emissienormen). De stand der techniek voor meer dan 50.000 installaties in heel Duitsland wordt hiermee bepaald.

    Lees meer...
Pumps and Valves
04.06. - 06.06.2019
Bilbao, Spanje
  • Categorie:
  • Flow/Passage l/min (50Hz)